top of page

Firma wykonuje:

- projekty robót geologicznych,

- dokumentacje geologiczno - inżynierskie,

- dokumentacje hydrogeologiczne,

- dokumentacje geologiczne inne,

- operaty wodnoprawne,

- opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne,

- nadzór geotechniczny nad wykonywanymi pracami fundamentowymi oraz ziemnymi 

  (m.in. odbiory wykopów budowlanych).

 

Opracowania wykonywane są dla określania warunków wodno-gruntowych np. takich inwestycji jak:

- domy jednorodzinne,

- bloki mieszkalne,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- przyłącza mediów,

- zjazdy z dróg publicznych,

- osuwiska,

- studnie głębinowe,

- odwodnienia,

- stacje paliw,

- pompy ciepła,

- określenia skażenia środowiska gruntowo-wodnego.

 

Badania środowiska gruntowego wykonywane są za pomocą:

- wierceń penetrometrem ręcznym,

- sondowań sondą dynamiczną SL/SLVT,

- sondowań sondą dynamiczną ciężką i bardzo ciężką,

- badań laboratoryjnych gruntów/wody,

- badań laboratoryjnych skażenia gruntu/wody.

 

Mamy również możliwości wykonania wierceń mechanicznych min. za pomocą młota udarowego Cobra MKII, wiertnic samochodowych typu UGB, URB, ŁBU, wiertnic gąsienicowych np. M321.

 

W/w prace i opracowania wykonujemy na podstawie posiadanych:

 

- uprawnień geologicznych MŚ. kat. VII-1414 (geologia inżynierska, geotechnika)

- uprawnień geologicznych MŚ. kat. V-1648 (hydrogeologia)

Aktualności z działalności Firmy:

  • Facebook Social Icon
bottom of page